Dětská psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Praha – Motol

Dětská psychiatrická klinika se zabývá diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a dospívajících do 18 roků. Je jediným klinickým pracovištěm v oboru dětské psychiatrie v České republice. Děti do 6 let věku jsou přijímány v doprovodu jednoho z rodičů. Klinika přijímá v závislosti na typu onemocnění či poruchy pacienty z celé  republiky. Pracoviště je zaměřeno na  komplexní pedopsychiatrickou péči jak ambulantní, tak lůžkovou, v celém biopsychosociálním spektru, se specializovanými programy v oblasti  psychologické a psychoterapeutické.

Klinika je známá zejména svými výsledky v diagnostice a terapii poruch autistického spektra, poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a dětské suicidality. Těmito poruchami se pracovníci kliniky výzkumně blíže zabývají.  Dalším výzkumným zaměřením kliniky je dětská psychofarmakologie. V léčbě jsou uplatňovány nejmodernější přístupy biologické i psychoterapeutické léčby psychiatrických onemocnění. Někteří lékaři a psychologové kliniky jsou rovněž soudními znalci v oboru dětské a dorostové psychiatrie a klinika je pověřována vypracováním revizních soudně znaleckých posudků. Klinika je též  výukovou základnou pro výuku psychiatrie 2. lékařské fakulty UK v Praze.

Specializace či program závislosti
Cílová skupina6 – 18 let
Odborné působení lékaři, psychologové
Vedoucí služby prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Kontaktní osoba (příjem, informace)Dagmar Valentová (sekretariát):
224 433 401
AdresaDětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol,
V Úvalu 84,
150 06 Praha 5
Telefon224 433 400 (ústředna)
E-mail psychiatrie@fnmotol.cz
Webhttp://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/detska-psychiatricka-klinika-2-lf-uk-a-fn-motol/