Dětská psychiatrická nemocnice Dobřany

Dětské oddělení má v psychiatrické nemocnici letitou tradici. Do r. 2000 jsme byli zaměřeni pouze na léčbu předškolních dětí (21A). V září 2000 pak byla nabídka rozšířena o oddělení pro děti mladšího školního věku (21B). Pro tyto účely byla zrekonstruována samostatná budova. Na podzim 2008 se otevřelo další nové oddělení (21C), které je určeno dětem staršího školního věku a dorostu. Celková kapacita dětského oddělení je 55 lůžek, děti u nás navštěvují školu (1. – 9. ročník ZŠ nebo ZŠPr). Celkem máme šest tříd o kapacitě max. 7 dětí na třídu.

Zajišťujeme jak krátkodobé, spíše pak diagnostické pobyty, tak i pobyty déledobější, diagnosticko-terapeutické. Rodiče mají možnost děti pravidelně navštěvovat, děti mohou domů nebo do dětských domovů odjíždět na víkendy, prázdniny a svátky. Na oddělení provádíme psychiatrickou a psychologickou diagnostiku a komplexní léčbu v režimu terapeutické komunity.

Nejčastějšími potížemi, s nimiž k nám děti přicházejí, bývají těžší hyperkinetické poruchy, hyperkinetické syndromy spojené s poruchami chování. na diagnostických a léčebných pobytech u nás bývají děti výchovně zanedbané, pacienti s poruchami vývoje řeči, věnujeme se afektivním a pervazívním vývojovým poruchám. Můžeme nabídnout pomoc tam, kde je podezření na týrání nebo zneužívání dítěte. Představujeme variantu volby u obtížně zvladatelných poruch chování předtím, než padne rozhodnutí o umístění dítěte do diagnostického nebo případně výchovného ústavu.

Specializace či program závislostine
Cílová skupina3 – 18 let
Odborné působení
Vedoucí službyMUDr. Petr Žižka
Kontaktní osoba (příjem, informace)MUDr. Petr Žižka
AdresaPsychiatrická léčebna v Dobřanech,
Ústavní 2,
334 41 Dobřany
Telefon377 813 111 (ústředna)
primář MUDr. Petr Žižka: 377 813 217
PhDr. Karolína Malá: 377 813 279
E-mail detske@pld.cz
karolina.mala@pld.cz
Webhttps://www.pldobrany.cz/primariat-x-odd-21.html