Dětská psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Zajišťujeme specializovanou komplexní psychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch z oblasti 18 okresů s přibližně 2 mil. obyvatel. Oddělení disponuje 34 lůžky a je organizováno jako terapeutická komunita s léčebně výchovným režimem, který je podrobně popsán v domácím řádu oddělení. Léčebný tým tvoří primář, lékaři, psychologové, staniční sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ergoterapeutky a logopedka.

Jsme držiteli akreditace pro postgraduální vzdělávání v dětské a dorostové psychiatrii, v dětské klinické psychologii a rovněž jsme školícím pracovištěm Střední a vyšší odborné školy zdravotnické v Havlíčkově Brodě. Hospitalizováni jsou dívky a chlapci s duševními poruchami a poruchami chování ve věku 3-18 let.

Specializace či program závislostine
Cílová skupina3 – 18 let
Odborné působení primář, lékaři, psychologové, staniční sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ergoterapeutky a logopedka
Vedoucí služby primář MUDr. Tomáš Havelka
Kontaktní osoba (příjem, informace) primář MUDr. Tomáš Havelka
AdresaPsychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod,
Rozkošská 2322,
580 23 Havlíčkův Brod
Telefon569 478 111 (ústředna)
E-mail detska@pnhb.cz
Webhttp://www.plhb.cz/content/primariat-12-detska-psychiatrie