Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Zdravotní péče se poskytuje v rámci následné lůžkové péče. Nemocnice poskytuje i kratší diagnostické pobyty. V souladu se současnými vědeckými poznatky se zde provádí psychiatrická a psychologická diagnostika a terapie u celého spektra psychických poruch dětského věku. Zvýšená pozornost je zde věnována léčbě poruch chování a emocí, poruch aktivity a pozornosti (ADHD, ADD), poruch osobnosti, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí. Dále tikové poruchy, deprese, úzkostné poruchy a fobie, poruchy autistického spektra, schizofrenie nebo poruchy příjmu potravy, výjimečně se podílíme na následné léčbě uživatelů psychoaktivních látek.  Děti jsou do léčby přijímány na základě doporučení dětských psychiatrů, psychologů, pediatrů, sociálních pracovníků či kurátorů pro mládež.

Specializace či program závislostivýjimečně ano
Cílová skupina 3 – 18 let
Odborné působení
Vedoucí služby Mgr. Pavel Kráčmer, DiS.
Kontaktní osoba (příjem, informace) Mgr. Pavel Kráčmer, DiS.
AdresaDětská psychiatrická nemocnice Louny, p.o.
Rybalkova 2962
440 01 Louny
Telefon415 620 116, 415 620 137, 415 620 149, 415 620 119, 
415 620 138
E-mail pavel.kracmer@dpnlouny.cz
Webhttps://www.detska-psychiatricka-nemocnice-louny.cz/