Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Nemocnice se zabývá diagnostikou a terapií dětí a mladistvých s duševními poruchami od 3-18 let , a to z celé České republiky. Přijímá pacienty na doporučení zejména dětského psychiatra, psychiatra, možno i na doporučení pediatra , dále překladem z lůžkových zařízení – klinik, nemocnic, psychiatrických nemocnic a  léčeben a ve výjimečných případech přijímá bez doporučení odborníka na přání rodiny. Nabízí strukturovanou a komplexní péči jak pro akutní stavy, tak i pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci. Léčba je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Nemocnice má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Délka hospitalizace není určena a je závislá na průběhu léčby.

Specializace či program závislosti
Cílová skupina3 -18 let
Odborné působení
Vedoucí služby prim. MUDr. Iva Hodková
Kontaktní osoba (příjem, informace)Stachová Helena 381 204 229
AdresaDPN Opařany,
Opařany 121, 391 61
Telefon381b204b211
E-mail dpnoparany@dpnoparany.cz
Webhttps://www.dpnoparany.cz/