Dětská psychiatrická nemocnice Šternberk

Na dětském oddělení je poskytována terapie všech psychických poruch dětí od psychotických, pervazivních vývojových poruch, OCD poruch, poruch příjmu potravy, přes hyperkinetické poruchy, depresivní, úzkostné včetně separačních, reaktivní poruchy po poruchy sociálního přizpůsobení, detoxikaci a léčbu závislostí a tradičně i poruch chování.

Dále pracujeme s dětmi disharmonicky se vyvíjejícími (sebepoškozující chování, abnormální psychosexuální vývoj, následky šikany), s enuretiky, enkopretiky a s dětmi deprivovanými a týranými. Nabízíme biologickou léčbu spolu se širokou škálou psychoterapeutických postupů – individuální vedení klienta a rodiny (je možná i intenzivní práce s rodinou), skupinovou psychoterapii, canisterapii, relaxační cvičení, ergoterapii, individuální a skupinovou arteterapii, dramaterapii, taneční terapii, které jsou zakotveny v motivačním režimu terapeutické komunity.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupina3 – 18 let
Odborné působení
Vedoucí služby
Kontaktní osoba (příjem, informace)staniční sestra Oldřiška Motáňová
AdresaPL Šternberk,
Olomoucká 1848/173,
785 01 Šternberk
Telefon585 085 173, 727 919 530
E-mail motanova@plstbk.cz
Webhttps://www.plstbk.cz/detske-oddeleni