Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

V souladu se současnými vědeckými poznatky provádíme diagnostiku a terapii u celého spektra psychických poruch v dětském věku s výjimkou prvních atak psychotických onemocnění, které jsou indikovány na vyšší specializovaná pracoviště. Zvýšenou pozornost věnujeme léčbě poruch chování, léčbě problémových uživatelů psychoaktivních látek, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí.

Specializace či program závislostiano, po detoxu, ne po užívaní pervitinu
Cílová skupina3 – 18 let
Odborné působení
Vedoucí službyMUDr. Eduard Rodák
Kontaktní osoba (příjem, informace)MUDr. Eduard Rodák
AdresaDPN, U Stadionu 285,
595 01 Velká Bíteš
TelefonMUDr. Eduard Rodák: 566 531 431
sociální pracovnice Lucie Zezulová: Zezulová Lucie
lůžkové oddělení: 566 531 431
ambulance – Nevrtalová Alena: 566 531 431, 736 679 088
E-mail reditel@dpn-velkabites.cz
socilni@dpn-velkabites.cz
vrchnisestra@dpn-velkabites.cz
Webhttps://www.dpn-velkabites.cz/