Dětská psychiatrie Thomayerovy nemocnice Praha

Dětská psychiatrie má lůžkovou část, kde je prováděna léčebná a diagnostiká péče pro děti od 2 do 12ti let, ojediněle i pro starší děti. 

Na oddělení pracují 4 psychiatři, 2 psychologové, logoped, speciální pedagogové, vychovatelka, sociální pracovnice a 13 dětských sester. Vysokoškoláci se průběžně zúčastňují seminářů, školení, kurzů, které jsou pořádány pod záštitou ČLK a České psychiatrické společnosti a jsou hodnoceni certifikáty.

Specializace či program závislosti
Cílová skupina2 – 12 let
Odborné působení psychiatři, psychologové, logoped, speciální pedagogové, vychovatelka, sociální pracovnice, dětské sestry
Vedoucí službyMUDr. Jana Šplíchalová
Kontaktní osoba (příjem, informace)vrchní sestra Milena Nováková: 261082433,
ambulance – Radmila Novotná: 261 082 262, 261 083 208
AdresaThomayerova nemocnice,
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4 – Krč
Telefon261 083 441
E-mail jana.splichalova@ftn.cz
milena.novakova@ftn.cz
Webhttp://www.ftn.cz/detska-psychiatrie-41/