Dětské a dorostové oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pacientům ve věku od 6 do 18 let z Plzně a širokého okolí. Disponujeme 17-ti lůžky. Děti ve věku povinné školní docházky navštěvují základní školu při fakultní nemocnici (ZŠ při FN) a jsou klasifikovány.

Průměrná doba hospitalizace je 3 týdny. Zabýváme se problematikou celého spektra pedopsychiatrických poruch, z nichž k nejčastějším patří poruchy aktivity a pozornosti (kód F 90 podle mezinárodní klasifikace nemocí), spektrum depresivních a úzkostných poruch v dětském a adolescentním věku (kódy F 3, F 4, F 92), okruh raných psychóz (F 2). Dále se zaměřujeme na diagnostiku poruch autistického spektra (F 84).

Neposkytujeme terapii adolescentním pacientům s problematikou zneužívání návykových látek (F 1).

Specializace či program závislosti ne
Cílová skupina6 – 18 let
Odborné působení
Vedoucí službyEdita Tišerová
Kontaktní osoba (příjem, informace)Edita Tišerová
AdresaFakultní nemocnice Plzeň,
alej Svobody 80,
304 60 Plzeň-Lochotín
Telefon377 103 101
E-mail tiserovae@fnplzen.cz
Webhttps://psych.fnplzen.cz/cs/node/832