Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Dětské a dorostové detoxikační centrum je jediným pracoviště svého druhu v České republice. Poskytuje akutní lůžkovou péči dětem a mladistvým do 18 let věku se zkušeností či závislostí na psychotropních látkách. Součástí takové péče je samozřejmě i ambulantní léčba v odborných ambulancích.

Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách (kombinovaná detoxifikační terapie, psychoterapie, volnočasové aktivity). Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v České republice. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči, spolupracuje s rodinou i školou a zajišťuje následnou péči s cílem integrace pacientů do společnosti.

Léčba je zaměřena nejen na zvládnutí abstinenčních příznaků, ale i motivační trénink – díky intenzivní individuální a skupinové motivační terapii a aktivitám pro volný čas (keramická dílna, arteterapie, muzikoterapie atd.) Roční počet hospitalizací se pohybuje okolo 350 – 400, průměrný věk pacientů je 16½ let.

Pro děti s povinnou školní docházkou zajišťujeme výuku.

Dětské a dorostové detoxikační centrum je nositelem akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru Klinická psychologie.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaklienti do ukončeného 18. roku
Objednací dobaKromě akutních intoxikací je nutné se objednat. Příjem pacientů není regionálně omezen.
Odborné působenípsychiatr
Vedoucí službyMUDr. Světlana Kroftová
Kontaktní osoba (příjem, informace)257 197 148, 257 197 159
AdresaNemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze,
Vlašská 36, 118 33 Praha 1 – Malá Strana
Telefon257 197 124, 257 197 125
E-mail detox@nmskb.cz
Webhttps://www.nmskb.cz/