Sananim – Terapeutická komunita Karlov

Hlavním posláním Terapeutické komunity Karlov je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu.

Terapeutická komunita Karlov je zařízení pro střednědobou (mladiství) až dlouhodobou (matky s dětmi) rezidenční léčbu osob závislých na návykových látkách. Je specifickým systémem léčebného zařízení, kde společenství lidí (klienti a terapeuti) a léčebný systém vytvářejí bezpečný prostor pro růst jednotlivých členů komunity.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinamladiství (16 – 25 let) a matky/otci s dětmi
Odborné působeníterapeuti, adiktologové, pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, pracovní terapeuti a vychovatelky dětí
Vedoucí službyMgr. Karel Chodil
Kontaktní osoba (příjem, informace)Kontakt pro zájemce o léčbu mladistvých a mladých klientů a klientek:
Mgr. Jan Kozák – pracovník KC SANANIM
tel.: 702 036 243
e-mail: kozak@sananim.cz


Kontakt pro zájemce o léčbu matek (otců) s dětmi:
Pracovník Denního stacionáře SANANIM
tel.: 220 803 130, 605 212 175, 
702 036 237
e-mail: stacionar@sananim.cz
AdresaKarlov 3
398 04 Smetanova Lhota
pošta Čimelice, okres Písek
Telefon605 915 990
E-mail karlov@sananim.cz
Webhttp://www.sananim.cz/o-nas-1/terapeuticka-komunita-karlov-tkk.html