Slezská diakonie – Terapeutická komunita Exit

Posláním sociální služby EXIT, terapeutická komunita je poskytovat podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří se v důsledku škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme strukturované, bezpečné a podnětné prostředí pro jejich zotavení, osobní růst, učení a zrání za současného dodržování abstinence od návykových látek a zdržení se jiných rizikových forem chování (gamblingu, páchání trestné činnosti, záškoláctví apod.) Motivujeme je ke změně životního stylu, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a k návratu do běžného života bez drog, alkoholu a závislostního chování. Pracujeme také s rodinou a blízkými osobami klientů.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinachlapci a dívky od 14 do 19 let
Odborné působení
Vedoucí služby Bc. Tereza Gacíková
Kontaktní osoba (příjem, informace) 734 873 868
AdresaEXIT, terapeutická komunita
Komorní Lhotka 151, 739 53
Telefon 734 873 868, 739 525 246
E-mail tk@slezskadiakonie.cz
exit.info@slezskadiakonie.cz
Webhttps://www.zsi-kladno.cz/terapeuticka-komunita-kladno–dubi