Věznice Heřmanice

Věznice Heřmanice se nachází asi 5 km od centra města Ostravy. Původně pracovní tábor byl vybudován v r. 1959 na základě potřeby pracovníků pro důlní podniky. Současnou podobu dostala věznice po rozsáhlé přestavbě v sedmdesátých letech. Věznice je profilována pro výkon trestu odnětí svobody s ostrahou, zřízeno je zde také oddělení pro výkon trestu odnětí svobody s dozorem a od dubna 2013 je zde zřízeno oddělení pro výkon trestu mladistvých. Součástí věznice s ostrahou je specializované oddělení mentálně retardovaných odsouzených, oddělení pro výkon soudně stanovené protialkoholní léčby, léčby patologického hráčství a bezdrogová zóna. Výstupní oddělení pro odsouzené, zařazené do ostrahy, má ve věznici již dlouholetou tradici, pro odsouzené v dozoru bylo zřízeno již v roce 2004. Celková kapacita je stanovena na 711 míst. Odsouzení jsou ubytováni v ložnicích se čtyřmi až sedmi lůžky.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupina mladiství ve výkonu trestu
Odborné působeníneuvedeno
Vedoucí službyVrchní rada plk. PaedDr. Petr Kadlec
Kontaktní osoba (příjem, informace)sekretariát: 595 220 111
AdresaVězeňská služba ČR – Věznice Heřmanice
Orlovská 670/35
713 02 Ostrava
Telefon 420 595 220 111
E-mail e-podatelna@grvs.justice.cz
Webhttps://www.vscr.cz/veznice-hermanice/