Věznice Všehrdy


Věznice Všehrdy se nachází v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji, asi 6 km od města Chomutova, ve směru na Prahu. Je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. Od 1. října 2017 na základě novely zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb. zde vykonávají trest odnětí svobody dospělí odsouzení muži ve věznici s ostrahou v odděleních s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení.

Kapacita věznice činí 589 míst při zachování zákonné normy 4m2 na osobu. Odsouzení jsou ubytovaní na ložnicích 7 ubytoven. Jedno patro ubytovny je vyhrazena pro mladistvé odsouzené muže. Ve věznici se středním stupněm zabezpečení je zřízen specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek. Odsouzení jsou zde zařazeni na základě vlastního rozhodnutí a podání žádosti o zařazení , kterou posoudí odborná komise a schvaluje ředitel věznice. Kapacita specializovaného oddílu má 31 míst. Program zacházení je v tomto oddílu stejný jako pro ostatní odsouzené,  je více zaměřen na dlouhodobou individuální práci s odsouzenými, včetně zaměření na snížení četnosti projevů agrese. Volnočasové aktivity jsou více směrovány na sportovní vyžití. Obdobný specializovaný oddíl je zřízen pro mladistvé odsouzené s poruchami duševními a s poruchami chování s individuálním zacházením.

Specializace či program závislostineuvedeno
Cílová skupinamladiství odsouzení muži
Odborné působeníneuvedeno
Vedoucí službyVrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák
Kontaktní osoba (příjem, informace) sekretariát: 474 697 203
AdresaVšehrdy 26, 430 01 Chomutov
Telefon474 697 111
E-mail e-podatelna@grvs.justice.cz
Webhttps://www.vscr.cz/veznice-vsehrdy/