Zařízení sociální intervence Kladno – Terapeutická komunita Dubí

Jsme terapeutická komunita, která nabízí pobytový resocializační program lidem, kteří mají problém se závislostí na návykových látkách. Nezaměřujeme se pouze na jedince problematicky užívající nelegální látky, ale pracujeme i s lidmi s lékovou závislostí, závislostí na alkoholu i patologickými hráči.

Jsme městská komunita se zaměřením na doléčování, a proto mnoho aktivit našich klientů probíhá mimo areál komunity. Klienti vyšší fáze odchází do práce nebo školy a vrací se do bezpečného motivujícího prostředí komunity.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinamuži a ženy od 16 do 64 let
Odborné působení
Vedoucí služby Bc. Jana Mirková
Kontaktní osoba (příjem, informace)727 941 733 (terapeut ve službě)
Adresa Zařízení sociální intervence Kladno    
Terapeutická komunita Kladno-Dubí     
ul. Gen. Eliáše 483    
272 03  Kladno – Dubí
Telefon312 285 074 (kancelář), 727 941 733 (terapeut ve službě)
E-mail tk@zsi-kladno.cz   
Webhttps://www.zsi-kladno.cz/terapeuticka-komunita-kladno–dubi


https://www.facebook.com/TKKladno.Dubi/