Adiktologická a preventivní ambulance „-21“, CPPT, o.p.s.

Služby nabízejí podporu a spolupráci v řešení či zvládání nastalé situace v životě dítěte, mladého člověka nebo jeho rodiny. Je možné se na nás obrátit, pokud dítě či mladý člověk je ohrožený rizikovým chováním, včetně chování závislostního, má obtíže ve vztazích rodinných či vrstevnických, obtížně zvládá školní zátěž, obtížně zvládá nároky dospívání.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod zahájení školní docházky do 21 let
Psychiatr
Vedoucí službyJana Kadlecová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaAdiktologická a preventivní ambulance „-21“,
Plachého 6, 301 00 Plzeň
Telefon602 686 893
E-mail 21ambulance@cppt.cz
Webwww.cppt.cz