Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaděti a mladiství
PsychiatrMUDr. Pavla Hellerová
MZ, MPSV, MŠMT (registrace)MZ
Vedoucí službyMgr. Lenka Šťastná
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaAmbulance dětské a dorostové adiktologie,
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN,
Apolinářská 4, Praha 2, 120 00
Telefon 224 968 253
E-mail addambulance@vfn.cz
Webhttps://www.adiktologie.cz/ambulance-detske-a-dorostove-adiktologie