Poradna pro závislosti do sítě služeb pro děti a dorost

Služba je určena: – osobám nad 15 let ohroženým závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách zejména uživatelům nelegálních návykových látek (THC, pervitin, opioidy), dále také uživatelům alkoholu a osobám s problémem patologického hráčství; – osobám blízkým (zejména rodičům) uživatelů návykových látek a osob ohrožených závislostním chováním.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 15 let
Psychiatr
Vedoucí službyMgr. et Bc. Ilona Šulcová
Kontaktní osoba (příjem, informace)Mgr. Jana Červinková
AdresaPoradna pro závislosti Varnsdorf,
Poštovní 1245,
407 47 Varnsdorf
Telefon778 506 392
E-mail poradna.varnsdorf@drugout.cz
Webwww.terapiezavislosti.cz