Prev-Centrum, z.ú. Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

Společně s klientem mapujeme situaci a pomáháme s řešením obtíží s návykovými látkami, nebo v oblasti tzv. nelátkových závislostí (např. trávení velkého množství času u PC). Pro koho jsou služby určeny – cílová skupina: Děti a mládež ve věku 10 – 20 let a jejich blízcí; Experimentující s návykovými látkami; Nezvládající tzv. moderní technologie (PC, internet, mobilní telefony, atp.); Neschopné plnit své povinnosti ve škole (záškoláctví, problémy se školním prospěchem, předčasné ukončení studia, vyloučení ze školy); Zažívající obtížné životní situace.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupina10 – 20 let
Odborné působení
Vedoucí službyMgr. Ondřej Počarovský
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaPrev-Centrum, z.ú.,
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Telefon233 355 459; 777 161 133
E-mail nzdm@prevcentrum.cz
Webwww.prevcentrum.cz