Sananim Praha (Adiktologická ambulance a adiktologická ambulance pro mladistvé

Poskytuje komplexní ambulantní služby osobám ohroženým závislostí na drogách, alkoholu i psychofarmacích, včetně mladistvých, a to ambulantní i terénní formou. Ambulance je určená osobám starším 15 let. Specifickými skupinami klientů zařízení jsou mladiství a uživatelé návykových látek, kteří kromě syndromu závislosti trpí také dalším duševním onemocněním, tzv. duální diagnózou. V průběhu léčby nejsou vytrháváni z osobních, komunitních vazeb, pracovního zapojení, atd.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupina15 – 18 let
Psychiatr
Vedoucí službyBc. Tomáš Vejrych
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaSananim z.ú.,
Žitná 1574/51, Praha 1
Telefon724 521 913
E-mail klinika@sananim.cz
Webwww.sananim.cz