Adiktologická ambulance Spektrum Kolping

Ambulance je tedy otevřena všem, kdo pociťují problém s alkoholem, tabákem, nadužíváním léků, nelegálními návykovými látkami, gamblingem (závislostí na hazardu), závislostí na jídle, závislostí na PC, workoholismem,…

Specializace či program závislostiano
MZ, MPSV, MŠMT (registrace)MZ
Cílová skupina
Psychiatr
Vedoucí službyMgr. Josef Soukal
Kontaktní osoba (příjem, informace)Lenka Bencová, DiS.
AdresaAdiktologická ambulance Kolping;
Zahradní 580;
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Telefon721 326 994
E-mail lenka.bencova@kolping.cz
Webwww.spektrum.kolping.cz