Krajská adiktologická ambulance pro děti a dorost s.r.o.

Ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou poruch vyvolaných účinkem návykových látek (alkohol, nealkoholové drogy) a nelátkových závislostí u dětí (gambling, závislost na počítačí, apod…).

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 14 let
PsychiatrMUDr. Jana Schwarzová
Vedoucí službyMUDr. Tomáš Javůrek
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaKrajská adiktologická ambulance
pro děti a dorost s.r.o.
Lechowiczova 2970/6
702 00 Ostrava
Telefon596 622 235
E-mail kaadd.ova@seznam.cz
Webwww.kaadd.cz