LAXUS z.ú., AMBULANTNÍ CENTRUM PARDUBICE

Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života.

Služby jsou poskytovány v Pardubicích a na detašovaném pracovišti ve Svitavách.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupina
Odborné působení
Vedoucí službyMgr. Kateřina Kábelová 
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaLaxus,
Jana Palacha 1552,
530 02 Pardubice
Telefon734 316 540
E-mail ambulance.pardubice@laxus.cz
Webhttps://www.laxus.cz/centra/ambulantni-centrum-pardubice/