LAXUS z.ú., K-CENTRUM PARDUBICE

K-centrum Pardubice je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

Specializace či program závislosti
Cílová skupina
Odborné působení
Vedoucí službyMgr. Kateřina Pechová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaLaxus,
Češkova 2701,
530 02 Pardubice
Telefon734 316 539
E-mail kacko.pardubice@laxus.cz
Webhttps://www.laxus.cz/centra/k-centrum-pardubice/