Modrý kříž v České republice – Český Těšín

Pomáháme klientům starším 15-let překonat těžkou životní situaci spojenou s jejich závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardu. Klientům starším 18-let, kteří prošli ústavní nebo ambulantní léčbou, nebo kteří abstinují bez odborné pomoci, nabízíme pomoc při udržení si pozitivních návyků životního stylu. Formou skupinových nebo individuálních rozhovorů poskytujeme i služby duchovního charakteru. Pomáháme klientům prostřednictvím víry znovu najít smysl života, motivaci a naučit se zvládat obtížné situace.

Specializace či program závislostiAno
Cílová skupinaod 15 let
Odborné působení
Vedoucí službyBc. Ivana Tesařová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaPoradna Český Těšín,
Viaduktová 8,
737 01 Český Těšín
Telefon731 494 713
E-mail tesin@modrykriz.org
Webwww.modrykriz.org