Modrý kříž v České republice – Karviná

Pomáháme klientům starším 15-let překonat těžkou životní situaci spojenou s jejich závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardu. Klientům starším 18-let, kteří prošli ústavní nebo ambulantní léčbou, nebo kteří abstinují bez odborné pomoci, nabízíme pomoc při udržení si pozitivních návyků životního stylu. Formou skupinových nebo individuálních rozhovorů poskytujeme i služby duchovního charakteru. Pomáháme klientům prostřednictvím víry znovu najít smysl života, motivaci a naučit se zvládat obtížné situace.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 15 let
Odborné působení
Vedoucí službyMgr. Hana Horklová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaPoradna Karviná,
Karola Sliwky 149,
733 01 Karviná – Fryštát
Telefon731 494 695
E-mail karvina@modrykriz.org
Webwww.modrykriz.org