Modrý kříž v České republice – Ostrava

Pomáháme klientům starším 15-let překonat těžkou životní situaci spojenou s jejich závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardu. Klientům starším 18-let, kteří prošli ústavní nebo ambulantní léčbou, nebo kteří abstinují bez odborné pomoci, nabízíme pomoc při udržení si pozitivních návyků životního stylu. Formou skupinových nebo individuálních rozhovorů poskytujeme i služby duchovního charakteru. Pomáháme klientům prostřednictvím víry znovu najít smysl života, motivaci a naučit se zvládat obtížné situace.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 15 let
Odborné působení
Vedoucí službyBc. Lenka Horkelová Novotná, DiS.
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaPoradna Ostrava,
Havlíčkovo nábřeží 687/21,
702 00 Ostrava
Telefon733 535 487
E-mail ostrava@modrykriz.org
Webwww.modrykriz.org