Společnost Podané ruce, Kontaktní centrum v Olomouci

Posláním Kontaktního centra v Olomouci je poskytovat na území města Olomouce a v jeho okolí spektrum sociálních a adiktologických služeb uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci, jsou ohroženi rizikovým chováním nebo se již rizikově chovají.  Obsahem naší práce je podporovat a motivovat uživatele sociální služby ke změně dosavadního životního stylu s výhledem abstinence a snaha o jeho znovu zapojení do běžného způsobu života. Úkolem našich služeb je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 15 let
Odborné působení
Vedoucí službyBc. Lucie Bezděková, DiS.
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaSpolečnost Podané ruce o.p.s.,
Kontaktní centrum v Olomouci, Sokolská 551/48,
779 00 Olomouc
Telefon778 411 689
E-mail kcentrum.ol@podaneruce.cz
Webhttps://podaneruce.cz/centra-sluzby/kontaktni-centrum-v-olomouci/