Společnost Podané ruce, Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

Posláním Kontaktního centra je snižovat společenská a zdravotní rizika, která vyplývají ze způsobu života uživatelů nealkoholových drog – osob závislých na návykových látkách nebo touto závislostí ohrožených.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 16 let
Odborné působení
Vedoucí službyMgr. Vladimír Kaška
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaKontaktní centrum v Uherském Hradišti,
Šromova 145,
686 01 Uherské Hradiště
Telefon777 454 795
E-mail kcentrum.uh@podaneruce.cz
Webhttps://podaneruce.cz/centra-sluzby/kontaktni-centrum-v-uherskem-hradisti/#1528790977632-f2e49a52-78fa