Společnost Podané ruce, Kontaktní centrum ve Zlíně

Kontaktní centrum ve Zlíně poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Základním cílem je motivace k životu bez drogy nebo zlepšení kvality života uživatelů drog ve zdravotní a sociální oblasti. Příbuzným a osobám blízkým uživatelů nabízíme pomoc při orientaci ve vzniklé situaci a následně podporu při snaze situaci řešit.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 16 let
Odborné působení
Vedoucí službyBc. Tereza Kristová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaKontaktní centrum ve Zlíně,
Gahurova 1563/5,
760 01 Zlín
Telefon774 256 540
E-mail kcentrum.zl@podaneruce.cz
Webhttps://podaneruce.cz/centra-sluzby/kontaktni-centrum-ve-zline/