Společnost Podané ruce, Kontatktní centrum v Prostějově

Posláním Kontaktního centra v Prostějově je usilovat o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním a dále je podporovat a motivovat ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života po zdravotní, sociální a psychické stránce, a to prostřednictvím poskytování ambulantní a terénní sociální služby v prostějovském regionu. Pro osoby blízké uživatelům a široké veřejnosti nabízet odborné poradenství a zároveň chránit společnost před možnými negativními důsledky plynoucími ze životního stylu osob s návykovým chováním.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 15 let
Odborné působení
Vedoucí službyBc. Jana Kučerová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaKontaktní centrum v Prostějově,
Vrahovická 83,
798 11 Prostějov
Telefon777 454 789
E-mail kcentrum.pv@podaneruce.cz
Webhttps://podaneruce.cz/centra-sluzby/kontaktni-centrum-v-prostejove/#1528790977650-57e6dc37-c68c