Společnost Podané ruce, Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji poskytuje odborné sociální poradenství a terapii pro osoby, které se potýkají s problémem návykových látek (v různých stádiích závislosti) a jejich blízkým. Jeho posláním je motivace a podpora klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovuzapojení do běžného života. Hlavní pracoviště je ve Zlíně, pobočky pak v Uherském Hradišti a Kroměříži. Služba prochází pravidelnou certifikací.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 16 let
Odborné působení
Vedoucí službyMgr. Pavlína Holancová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaTerapeutické centrum ve Zlínském kraji,
Třída T. Bati 202,
763 02 Zlín-Louky
Telefon775 426 989
E-mail holancova@podaneruce.cz
Webhttps://podaneruce.cz/centra-sluzby/terapeuticke-centrum-ve-zlinskem-kraji/