Most k naději, K-centrum Česká Lípa

K-centrum Česká Lípa poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka. Svou činností současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 15 let
Psychiatr
Vedoucí službyVladimíra Matuchová Zaspalová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaMost k naději, K-centrum,
Hálkova 1794,
470 01 Česká Lípa
Telefon487 831 545; 724 246 771
E-mail kc.ceskalipa@mostknadeji.cz
Webhttp://www.mostknadeji.eu/liberecky-kraj/k-centrum-ceska-lipa/