Most k naději, K-centrum Liberec

Cílem K-centra Liberec je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést klienty k co nejbezpečnější aplikaci a zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik a poškození vyplývajících z užívání těchto látek. K-centrum Liberec pomáhá klientům získat, udržet a posílit motivaci ke změně životního stylu směrem k abstinenci. Ve vztahu ke společnosti se podílí na ochraně veřejného zdraví a osvětové činnosti.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 15 let
Psychiatr
Vedoucí službyMgr. Jana A. Koudelková
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaMost k naději, K-centrum Liberec,
Felberova 256/11,
460 01 Liberec
Telefon775 624 246; 482 713 002
E-mail vedouci.kc@mostknadeji.cz; kc.liberec@mostknadeji.cz
Webhttp://www.mostknadeji.eu/liberecky-kraj/k-centrum-liberec/