Magdaléna, o.p.s Kontatkní centrum Benešov

Cílem služeb, které poskytujeme v našich Centrech adiktologických služeb, je především: minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog a jejich dopady na jedince i širokou veřejnost. Navázat a udržet kontakt s klientem a zprostředkovat mu pozitivní zkušenost s odbornou institucí. Vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem a postupně odstraňovat překážky, které uživateli drog brání vyhledat odbornou pomoc při řešení zdravotních a sociálních problémů. Zvýšit informovanost o rizicích užívání návykových látek, o infekčních chorobách a nabídce odborné pomoci. Snížit riziko přenosu infekčních chorob, zejména HIV a hepatitid. Stabilizovat a zlepšit psychosociální situaci a kvalitu života klienta. Ovlivnit motivaci klientů ke změně rizikového chování a životního stylu, směrem k bezpečnějšímu jednání. Zvýšit orientaci klientů z řad rodinných příslušníků a podporovat je v jejich rozhodování. Navázat klienta na síť specializované pomoci v příslušných odborných zařízeních

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 15 let
Psychiatr
Vedoucí služby Mgr. Dominika Púčiková
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaCentrum adiktologických služeb,
Nová Pražská 399,
256 01 Benešov
Telefon734 445 134
E-mail pucikova@magdalena-ops.cz 
Webhttp://www.magdalena-ops.eu