Most k naději, K-centrum Most

K-centrum Most poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka. Svou činností současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 15 let
Psychiatr
Vedoucí službyPhDr. Dagmar Jandová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaMOST K NADĚJI Ústí nad Labem,
P. Jilemnického 1929,
434 01 Most 1
Telefon476 102 288; 602 219 372
E-mail vedouci.kcm@mostknadeji.cz
Webwww.mostknadeji.eu