ADA+ Kladno, Zařízení sociální intervence Kladno

Tato služba nabízí dlouhodobou a systematickou práci s celým rodinným systémem, kde je podezření nebo už je diagnostikována závislost na návykových látkách (např. marihuana, pervitin, alkohol a jiné drogy, energetické nápoje), lékovou závislostí, gamblingem, sázením nebo závislostí na vztazích či informačních technologiích (sociální sítě). V praxi to znamená, že terapeuticky spolupracujeme jak s dítětem, tak i s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky.

Specializace či program závislostiANO
Cílová skupina8 – 19 let
Objednací doba14 dnů
PsychiatrMUDr. Světlana Kroftová
Registrace služby MPSV, následná péče, OSP
Vedoucí službyMgr. Michaela Štáfková, MBA
Kontaktní osoba (příjem, informace)Marie Nová
AdresaZSI Kladno, Adiktologická dorostová ambulance a psychologická poradna,
J. Palacha 1620,
272 01 Kladno
Telefon 601 075 750
E-mail terapie@zsi-kladno.cz
Webhttps://www.zsi-kladno.cz/ada-zavislostni-chovani-deti-a-dorost