Advaita

či informačních technologiích (sociální sítě). V praxi to znamená, že terapeuticky spolupracujeme jak s dítětem, tak i s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky.

Posláním zapsaného ústavu ADVAITA je pomáhat lidem ohroženým rizikovým a závislostním chováním uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení.

Naším cílem je, aby se uživatelé našich služeb zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým možnostem.

V naší vizi jsme stabilním poskytovatelem kvalitních a potřebných služeb v oblasti prevence a léčby závislosti a prevence rizikového chování. Jsme součástí dostupné, koordinované a odpovídajícím způsobem financované sítě zařízení v Libereckém kraji a celé České republice.

Vycházíme z následujících hodnot: zdraví, osobní rozvoj, lidská důstojnost, sebeúcta, právo na sebeurčení, respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.

Za účelem naplnění našeho poslání provozujeme dvě zařízení a v nich tři služby. V jednom ze zařízení nabízíme také programy primární prevence rizikového chování:

Specializace či program závislostiANO
Cílová skupina
Objednací doba
Psychiatr
Registrace služby
Vedoucí služby Mgr. Olga Merglová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
Adresa ADVAITA, z. ú.
Rumunská 14/6
460 01 Liberec IV-Perštýn
Telefon739 375 492 (ředitelka)
482 750 607, 603 829 730 (centrum ambulantních lsužeb Advaita)
E-mail cas@advaitaliberec.cz
komunita@advaitaliberec.cz
Webhttps://advaitaliberec.cz/