Světlo Kadaň z. s.

Světlo Kadaň z.s. nabízí v rámci své činnosti aktivity zaměřené na prevenci rizikových jevů, konkrétně v oblastech:

  • Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování.
  • Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana.
  • Rasismus a xenofobie.
  • Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby.
  • Poruchy příjmu potravy.
  • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování.
  • Právní vědomí napříč typy rizikového chování.
Specializace či program závislostiANO
Cílová skupina
Objednací doba
Psychiatr
Registrace služby
Vedoucí služby Mgr. Jana Tussetschlägerová
Kontaktní osoba (příjem, informace)
AdresaŠkolní Pěšina 5249, 430 04 Chomutov
Telefon725 961 795
E-mail vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz
Webhttps://www.svetlokadanzs.cz/domovska-stranka/