Centrum pro rodinu Drop In, o.p.s.

Posláním Centra pro rodinu a PSS jepomoci matkám a všem zájemcům o péči, kteří jsou ohroženi návykovou látkou, najít vhodné řešení jejich situace. Umožnit jim a jejim dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině a pomoc při prosazování jejich oprávněných zájmů a umožnit všem osobám užívajícím návykové látky, nebo jejich blízkým nalézt nejlepší možné řešení vedoucí ke změně jejich problémové situace, zejména k abstinenci.
Specializace či program závislostiANO
Cílová skupinaSlužba je určena všem uživatelům, kteří mají problémy s užíváním návykových látek a usilují o změnu své životní situace směrem k abstinenci. Matkám, které v souvislosti s danou problematikou, mají problémy s péčí o dítě, rodinou, úřady a okolím. Cílová skupina není věkově omezena.
PsychiatrMUDr. Pavla Hellerová
Vedoucí službyMgr. Simona Sedláčková, MSc. MHA MPH
Kontaktní osoba (příjem, informace)Zástupkyně vedoucí a kontaktní osoba Bc. Petra Mládková tel. 241 410 909
AdresaGallašova 581/10, Praha 6, Řepy
Telefon241 410 909, 603 291 593
E-mail cpr(at)dropin.cz
Webhttps://www.dropin.cz/