Společnost Podané ruce o.p.s. – Centrum prevence v Brně

Centrum prevence v Brně realizuje programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence. Spolupracuje se školami v Jihomoravském kraji.

Specializace či program závislostiano
Cílová skupinaod 6 do 26 let
Odborné působení psychiatr: MUDr. Ronald Marek
Vedoucí služby Mgr. Jan Veselý, PhD.
Kontaktní osoba (příjem, informace) Andrea Fadrná
Adresa Centrum prevence v Brně
Hapalova 22
621 00 Brno
Telefon773 789 708
E-mail prevence@podaneruce.cz
Web https://podaneruce.cz/centra-sluzby/primarni-prevence/