Advaita

či informačních technologiích (sociální sítě). V praxi to znamená, že terapeuticky spolupracujeme jak s dítětem, tak i s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Posláním zapsaného ústavu ADVAITA je pomáhat lidem ohroženým rizikovým a závislostním chováním uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení. Naším cílem je, aby se uživatelé našich služeb zapojili … Číst dálAdvaita

Světlo Kadaň z. s.

Světlo Kadaň z.s. nabízí v rámci své činnosti aktivity zaměřené na prevenci rizikových jevů, konkrétně v oblastech: Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování. Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana. Rasismus a xenofobie. Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby. Poruchy příjmu potravy. Základní vzorce bezpečného chování napříč typy … Číst dálSvětlo Kadaň z. s.

Program Pilot

Program nabízí intenzivní terapeutickou podporu dospívajícím a mladým dospělým ve věku 15 – 26 let  a jejich blízkým, kteří bydlí, studují nebo pracují v Praze. Jedná se zejména klienty s různými potřebami v psychické i sociální oblasti, kterým se věnuje celý tým – terapeut, psycholog, psychiatr a sociální pracovník, a to ve spolupráci s dalšími institucemi … Číst dálProgram Pilot

ADA+ Kladno, Zařízení sociální intervence Kladno

Tato služba nabízí dlouhodobou a systematickou práci s celým rodinným systémem, kde je podezření nebo už je diagnostikována závislost na návykových látkách (např. marihuana, pervitin, alkohol a jiné drogy, energetické nápoje), lékovou závislostí, gamblingem, sázením nebo závislostí na vztazích či informačních technologiích (sociální sítě). V praxi to znamená, že terapeuticky spolupracujeme jak s dítětem, tak … Číst dálADA+ Kladno, Zařízení sociální intervence Kladno

K-centrum Světlo Chomutov

Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana cele společnosti před negativními dopady návykového chováni. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedeni klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence. Specializace či program závislosti ano … Číst dálK-centrum Světlo Chomutov

Poradna Světlo pobočka Chomutov

t Specializace či program závislosti Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby Bc. R. Vodička Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Poradna Světlo Chomutov, Nerudova 63/16, 430 01 Chomutov a Hálkova 224, 430 01 Chomutov Telefon 474 652 030; 607 525 018 E-mail vedouci.poradna.svetlozs@seznam.cz Web https://www.svetlokadanzs.cz/poradna-svetlo-pobocka-chomutov/

K-centrum Světlo Kadaň

Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana cele společnosti před negativními dopady návykového chováni. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedeni klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence Specializace či program závislosti ano … Číst dálK-centrum Světlo Kadaň

Poradna Světlo Kadaň z.s.

Posláním Poradny Světlo je pomáhat osobám řešit problém s návykovým chováním (látkové i nelátkové závislosti), podporovat osoby v činnostech, které vedou ke změně nepříznivé sociální situace, a motivovat je k udržení pozitivní změny. Stejným způsobem pracovat s blízkými osobami a rodinnými příslušníky výše uvedených osob a s osobami, které jsou těmito problémy ohroženy. Specializace či … Číst dálPoradna Světlo Kadaň z.s.