Centrum pro rodinu Drop In, o.p.s.

Posláním Centra pro rodinu a PSS jepomoci matkám a všem zájemcům o péči, kteří jsou ohroženi návykovou látkou, najít vhodné řešení jejich situace. Umožnit jim a jejim dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině a pomoc při prosazování jejich oprávněných zájmů a umožnit všem osobám užívajícím návykové látky, nebo jejich blízkým nalézt nejlepší možné řešení … Číst dálCentrum pro rodinu Drop In, o.p.s.

Společnost Podané ruce o.p.s. – Centrum prevence v Brně

Centrum prevence v Brně realizuje programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence. Spolupracuje se školami v Jihomoravském kraji. Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 6 do 26 let Odborné působení psychiatr: MUDr. Ronald Marek Vedoucí služby Mgr. Jan Veselý, PhD. Kontaktní osoba (příjem, informace) Andrea Fadrná Adresa Centrum prevence v BrněHapalova 22621 00 Brno … Číst dálSpolečnost Podané ruce o.p.s. – Centrum prevence v Brně

Advaita – Adiktologické služby pro děti a mládež

Služby jsou určeny dětem a mládeži do 18 let věku, kteří experimentují nebo škodlivě užívají nějakou legální či nelegální návykovou látku, popřípadě se potýkají s tzv. nelátkovým typem závislosti (nadměrné užívání počítače, telefonu, internetu a internetových a mobilních aplikací, gambling). Program je určen také pro rodiče a blízké klientů. V rámci programu je možné využít jednorázové poradenství, … Číst dálAdvaita – Adiktologické služby pro děti a mládež

Světlo Kadaň z. s.

Světlo Kadaň z.s. nabízí v rámci své činnosti aktivity zaměřené na prevenci rizikových jevů, konkrétně v oblastech: Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování. Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana. Rasismus a xenofobie. Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby. Poruchy příjmu potravy. Základní vzorce bezpečného chování napříč typy … Číst dálSvětlo Kadaň z. s.

Program Pilot

Program nabízí intenzivní terapeutickou podporu dospívajícím, mladým dospělým a jejich blízkým. Jedná se zejména klienty s různými potřebami v psychické i sociální oblasti, kterým se věnuje celý tým – terapeut, psycholog, psychiatr a sociální pracovník, a to ve spolupráci s dalšími institucemi a rodinou klienta. Specializace či program závislosti Cílová skupina – Program Pilot: pro děti … Číst dálProgram Pilot

ADA+ Kladno, Zařízení sociální intervence Kladno

Tato služba nabízí dlouhodobou a systematickou práci s celým rodinným systémem, kde je podezření nebo už je diagnostikována závislost na návykových látkách (např. marihuana, pervitin, alkohol a jiné drogy, energetické nápoje), lékovou závislostí, gamblingem, sázením nebo závislostí na vztazích či informačních technologiích (sociální sítě). V praxi to znamená, že terapeuticky spolupracujeme jak s dítětem, tak … Číst dálADA+ Kladno, Zařízení sociální intervence Kladno

K-centrum Světlo Chomutov

Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana cele společnosti před negativními dopady návykového chováni. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedeni klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence. Specializace či program závislosti ano … Číst dálK-centrum Světlo Chomutov

Poradna Světlo pobočka Chomutov

t Specializace či program závislosti Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby Bc. R. Vodička Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Poradna Světlo Chomutov, Nerudova 63/16, 430 01 Chomutov a Hálkova 224, 430 01 Chomutov Telefon 474 652 030; 607 525 018 E-mail vedouci.poradna.svetlozs@seznam.cz Web https://www.svetlokadanzs.cz/poradna-svetlo-pobocka-chomutov/