Centrum pro rodinu Drop In, o.p.s.

Posláním Centra pro rodinu a PSS jepomoci matkám a všem zájemcům o péči, kteří jsou ohroženi návykovou látkou, najít vhodné řešení jejich situace. Umožnit jim a jejim dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině a pomoc při prosazování jejich oprávněných zájmů a umožnit všem osobám užívajícím návykové látky, nebo jejich blízkým nalézt nejlepší možné řešení … Číst dálCentrum pro rodinu Drop In, o.p.s.

Program Pilot

Program nabízí intenzivní terapeutickou podporu dospívajícím, mladým dospělým a jejich blízkým. Jedná se zejména klienty s různými potřebami v psychické i sociální oblasti, kterým se věnuje celý tým – terapeut, psycholog, psychiatr a sociální pracovník, a to ve spolupráci s dalšími institucemi a rodinou klienta. Specializace či program závislosti Cílová skupina – Program Pilot: pro děti … Číst dálProgram Pilot

Anima – terapie, z.ú. Skupina pro dospívající a dospělé K2

S dospívajícími a mladými dospělými nejčastěji pracujeme ve společném rozhovoru na témata, kterými naši klienti žijí, která jsou pro ně důležitá či náročná. Společně hledáme způsoby uspokojivějšího zacházení sama se sebou, pomocí dramaterapie si modelujeme obtížné situace a zkoušíme najít jiné, efektivnější cesty z nich.  Během procesu tvorby se dotýkáme osobních a leckdy těžko pojmenovatelných prožitků, které otevíráme k … Číst dálAnima – terapie, z.ú. Skupina pro dospívající a dospělé K2

Anima – terapie, z.ú. Skupina pro děti a mladistvé D-KLAN I

Pravidelná týdenní setkání terapeutické skupiny mají své zásady a rituály, které, věříme, že jsou velice důležité k ukotvení dítěte a jeho pocitu jistoty, stability a čitelnosti prostředí. S dětmi pracujeme převážně expresivními technikami (arte, drama terapie), tedy hrajeme divadlo, společně tvoříme, malujeme. Nejčastěji používáme terapii hrou (herně pohybové aktivity v prostoru auly k tomu vyhrazenému či venku … Číst dálAnima – terapie, z.ú. Skupina pro děti a mladistvé D-KLAN I

Anima – terapie, z.ú. Skupina pro děti a mladistvé D-KLAN II

Pravidelná týdenní setkání terapeutické skupiny mají své zásady a rituály, které, věříme, že jsou velice důležité k ukotvení dítěte a jeho pocitu jistoty, stability a čitelnosti prostředí. S dětmi pracujeme převážně expresivními technikami (arte, drama terapie), tedy hrajeme divadlo, společně tvoříme, malujeme. Nejčastěji používáme terapii hrou (herně pohybové aktivity v prostoru auly k tomu vyhrazenému či venku … Číst dálAnima – terapie, z.ú. Skupina pro děti a mladistvé D-KLAN II

Magdaléna o.p.s. Adiktologická ambulance Praha

Program je určen pro: uživatele legálních návykových látek, jako jsou alkohol a léky – uživatele nelegálních návykových látek, včetně příležitostných uživatelů a experimentátorů – závislé na návykovém chování – gambling, internet apod – rodinné příslušníky, partnery, přátele a blízké závislých či problémových uživatelů. Specializace či program závislosti ano Cílová skupina osoby starší 15 let Psychiatr … Číst dálMagdaléna o.p.s. Adiktologická ambulance Praha

Prev-Centrum, z.ú. Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

Společně s klientem mapujeme situaci a pomáháme s řešením obtíží s návykovými látkami, nebo v oblasti tzv. nelátkových závislostí (např. trávení velkého množství času u PC). Pro koho jsou služby určeny – cílová skupina: Děti a mládež ve věku 10 – 20 let a jejich blízcí; Experimentující s návykovými látkami; Nezvládající tzv. moderní technologie (PC, internet, mobilní telefony, … Číst dálPrev-Centrum, z.ú. Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

Sananim Praha (Adiktologická ambulance a adiktologická ambulance pro mladistvé

Poskytuje komplexní ambulantní služby osobám ohroženým závislostí na drogách, alkoholu i psychofarmacích, včetně mladistvých, a to ambulantní i terénní formou. Ambulance je určená osobám starším 15 let. Specifickými skupinami klientů zařízení jsou mladiství a uživatelé návykových látek, kteří kromě syndromu závislosti trpí také dalším duševním onemocněním, tzv. duální diagnózou. V průběhu léčby nejsou vytrháváni z osobních, komunitních vazeb, … Číst dálSananim Praha (Adiktologická ambulance a adiktologická ambulance pro mladistvé

Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě. … Číst dálAmbulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Dětská psychiatrická nemocnice Praha – Bohnice

Spektrum problémů, se kterými přicházejí chlapci a dívky na oddělení dětské psychiatrie, je velmi široké. Věnujeme se léčení psychických poruch u dětí a dospívajících. Mezi časté diagnózy patří ADHD – hyperkinetická porucha chování, tikové poruchy, deprese, úzkostné poruchy a fobie, bipolární afektivní porucha, poruchy autistického spektra, schizofrenie nebo poruchy příjmu potravy.Spouštěčem psychických potíží může být … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Praha – Bohnice