KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, České Budějovice

Posláním KC Prevent České Budějovice je poskytnout bezpečné a přijímající prostředí populaci uživatelů drog a alkoholu, nabídnout uživatelům služby pomoc a podporu při hledání vhodného řešení jejich aktuálních problémů, snažit se minimalizovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z jejich životního stylu, motivovat je ke změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci a těmito prostředky zároveň … Číst dálKONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, České Budějovice

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, Strakonice

Cílem služby je především ochrana veřejného zdraví, snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek a jinými závislostmi.  Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby Mgr. Daniel Randák Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, Strakonice, Komenského 174 (naproti vchodu do Teplárny Strakonice), 386 01 Strakonice … Číst dálKONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, Strakonice

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, Prachatice

Posláním Kontaktního centra Prevent Prachatice je zkvalitnit život osobám ohroženým problematikou závislostí na Prachaticku – a to prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb zaměřených na ochranu veřejného zdraví, na snižování finančních, sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek a jiných závislostí. Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby … Číst dálKONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, Prachatice

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Nemocnice se zabývá diagnostikou a terapií dětí a mladistvých s duševními poruchami od 3-18 let , a to z celé České republiky. Přijímá pacienty na doporučení zejména dětského psychiatra, psychiatra, možno i na doporučení pediatra , dále překladem z lůžkových zařízení – klinik, nemocnic, psychiatrických nemocnic a  léčeben a ve výjimečných případech přijímá bez doporučení … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Opařany

Sananim – Terapeutická komunita Karlov

Hlavním posláním Terapeutické komunity Karlov je uzdravovat lidi ze závislosti, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu. Terapeutická komunita Karlov je zařízení pro střednědobou (mladiství) až dlouhodobou (matky s dětmi) rezidenční léčbu osob závislých na návykových látkách. Je specifickým systémem léčebného zařízení, kde společenství lidí (klienti a terapeuti) a léčebný systém vytvářejí bezpečný prostor … Číst dálSananim – Terapeutická komunita Karlov