Advaita – Adiktologické služby pro děti a mládež

Služby jsou určeny dětem a mládeži do 18 let věku, kteří experimentují nebo škodlivě užívají nějakou legální či nelegální návykovou látku, popřípadě se potýkají s tzv. nelátkovým typem závislosti (nadměrné užívání počítače, telefonu, internetu a internetových a mobilních aplikací, gambling). Program je určen také pro rodiče a blízké klientů. V rámci programu je možné využít jednorázové poradenství, … Číst dálAdvaita – Adiktologické služby pro děti a mládež

Most k naději, K-centrum Česká Lípa

K-centrum Česká Lípa poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání … Číst dálMost k naději, K-centrum Česká Lípa

Most k naději, K-centrum Liberec

Cílem K-centra Liberec je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést klienty k co nejbezpečnější aplikaci a zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik a poškození vyplývajících z užívání těchto látek. K-centrum Liberec pomáhá klientům získat, udržet a posílit motivaci ke změně životního … Číst dálMost k naději, K-centrum Liberec

Dětské psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec

Naše oddělení je jediným pracovištěm poskytujícím diagnosticko-terapeutické pobyty pro dětské psychiatrické pacienty v Libereckém kraji. Poskytujeme komplexní psychologické a pedopsychiatrické vyšetření, dle diagnózy určujeme další terapeutický postup jako je farmakoterapie, skupinová nebo individuální psychoterapie, edukační pohovory nebo relaxační cvičení. Klíčové výkony a diagnózy: Dětský autismus, ADHD, Psychotické poruchy, Mentální retardace, Poruchy řeči, Poruchy nálady, Poruchy příjmu potravy, … Číst dálDětské psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec