Modrý kříž v České republice – Český Těšín

Pomáháme klientům starším 15-let překonat těžkou životní situaci spojenou s jejich závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardu. Klientům starším 18-let, kteří prošli ústavní nebo ambulantní léčbou, nebo kteří abstinují bez odborné pomoci, nabízíme pomoc při udržení si pozitivních návyků životního stylu. Formou skupinových nebo individuálních rozhovorů poskytujeme i služby duchovního charakteru. Pomáháme klientům … Číst dálModrý kříž v České republice – Český Těšín

Modrý kříž v České republice – Karviná

Pomáháme klientům starším 15-let překonat těžkou životní situaci spojenou s jejich závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardu. Klientům starším 18-let, kteří prošli ústavní nebo ambulantní léčbou, nebo kteří abstinují bez odborné pomoci, nabízíme pomoc při udržení si pozitivních návyků životního stylu. Formou skupinových nebo individuálních rozhovorů poskytujeme i služby duchovního charakteru. Pomáháme klientům … Číst dálModrý kříž v České republice – Karviná

Modrý kříž v České republice – Frýdek Místek

Pomáháme klientům starším 15-let překonat těžkou životní situaci spojenou s jejich závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardu. Klientům starším 18-let, kteří prošli ústavní nebo ambulantní léčbou, nebo kteří abstinují bez odborné pomoci, nabízíme pomoc při udržení si pozitivních návyků životního stylu. Formou skupinových nebo individuálních rozhovorů poskytujeme i služby duchovního charakteru. Pomáháme klientům … Číst dálModrý kříž v České republice – Frýdek Místek

Modrý kříž v České republice – Ostrava

Pomáháme klientům starším 15-let překonat těžkou životní situaci spojenou s jejich závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardu. Klientům starším 18-let, kteří prošli ústavní nebo ambulantní léčbou, nebo kteří abstinují bez odborné pomoci, nabízíme pomoc při udržení si pozitivních návyků životního stylu. Formou skupinových nebo individuálních rozhovorů poskytujeme i služby duchovního charakteru. Pomáháme klientům … Číst dálModrý kříž v České republice – Ostrava

Krajská adiktologická ambulance pro děti a dorost s.r.o.

Ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou poruch vyvolaných účinkem návykových látek (alkohol, nealkoholové drogy) a nelátkových závislostí u dětí (gambling, závislost na počítačí, apod…). Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 14 let Psychiatr MUDr. Jana Schwarzová Vedoucí služby MUDr. Tomáš Javůrek Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Krajská adiktologická ambulance pro děti a … Číst dálKrajská adiktologická ambulance pro děti a dorost s.r.o.

Renarkon, o.p.s. Ostrava

Posláním Terapeutického centra v Ostravě je poskytování služeb odborného sociálního poradenství lidem, kteří experimentují s návykovými látkami, problémovým uživatelům návykových látek, závislým, kteří jsou motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, patologickým hráčům a osobám s problematikou nelátkových závislostí, rodinným příslušníkům a partnerům těchto cílových skupin. Služby poskytujeme od 11 le věku. Specializace či program závislosti ano … Číst dálRenarkon, o.p.s. Ostrava

Sídlo ARKA CZ, z.s.

Pomoc a podpora osobám starším 11 let, experimentujícím, závislým na návykových látkách – alkohol, tabák, marihuana, pervitin, aj. psychotropní látky, hráčům a jejich blízkým Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 11 let Psychiatr Vedoucí služby Bc. Hana Cronová Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Sídlo ARKA CZ, z.s., Hornická poliklinika, Sokolská třída 2587/81, Ostrava, 702 … Číst dálSídlo ARKA CZ, z.s.

Dětská psychiatrická nemocnice Opava

Dětské oddělení má v léčbně dlouholetou tradici (od roku 1960). Celková kapacita je 50 lůžek , přijímáme děti od 6 do 18 let. Děti  jsou  dle  rozmístěny na 2 stanicích , 14A  – 25 míst pro chlapce 10-18 let a stanice 14B- 18 míst dívky 6-18 let a 7 míst chlapci 6-10 let. Rozdělení  dle … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Opava

Slezská diakonie – Terapeutická komunita Exit

Posláním sociální služby EXIT, terapeutická komunita je poskytovat podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří se v důsledku škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme strukturované, bezpečné a podnětné prostředí pro jejich zotavení, osobní růst, učení a zrání za současného dodržování abstinence od návykových látek a zdržení se jiných rizikových … Číst dálSlezská diakonie – Terapeutická komunita Exit

Věznice Heřmanice

Věznice Heřmanice se nachází asi 5 km od centra města Ostravy. Původně pracovní tábor byl vybudován v r. 1959 na základě potřeby pracovníků pro důlní podniky. Současnou podobu dostala věznice po rozsáhlé přestavbě v sedmdesátých letech. Věznice je profilována pro výkon trestu odnětí svobody s ostrahou, zřízeno je zde také oddělení pro výkon trestu odnětí … Číst dálVěznice Heřmanice