Dětská psychiatrická nemocnice Praha – Bohnice

Spektrum problémů, se kterými přicházejí chlapci a dívky na oddělení dětské psychiatrie, je velmi široké. Věnujeme se léčení psychických poruch u dětí a dospívajících. Mezi časté diagnózy patří ADHD – hyperkinetická porucha chování, tikové poruchy, deprese, úzkostné poruchy a fobie, bipolární afektivní porucha, poruchy autistického spektra, schizofrenie nebo poruchy příjmu potravy.Spouštěčem psychických potíží může být … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Praha – Bohnice

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

V souladu se současnými vědeckými poznatky provádíme diagnostiku a terapii u celého spektra psychických poruch v dětském věku s výjimkou prvních atak psychotických onemocnění, které jsou indikovány na vyšší specializovaná pracoviště. Zvýšenou pozornost věnujeme léčbě poruch chování, léčbě problémových uživatelů psychoaktivních látek, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

Dětská psychiatrická nemocnice Dobřany

Dětské oddělení má v psychiatrické nemocnici letitou tradici. Do r. 2000 jsme byli zaměřeni pouze na léčbu předškolních dětí (21A). V září 2000 pak byla nabídka rozšířena o oddělení pro děti mladšího školního věku (21B). Pro tyto účely byla zrekonstruována samostatná budova. Na podzim 2008 se otevřelo další nové oddělení (21C), které je určeno dětem staršího školního … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Dobřany

Oddělení dětské a dorostové psychiatrie PN Havlíčkův Brod

Zajišťujeme specializovanou komplexní psychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch z oblasti 18 okresů s přibližně 2 mil. obyvatel. Oddělení disponuje 34 lůžky a je organizováno jako terapeutická komunita s léčebně výchovným režimem, který je podrobně popsán v domácím řádu oddělení. Léčebný tým tvoří primář, lékaři, psychologové, staniční sestra, zdravotní sestry, sociální pracovnice, … Číst dálOddělení dětské a dorostové psychiatrie PN Havlíčkův Brod

Dětská psychiatrická nemocnice Opava

Dětské oddělení má v léčbně dlouholetou tradici (od roku 1960). Celková kapacita je 50 lůžek , přijímáme děti od 6 do 18 let. Děti  jsou  dle  rozmístěny na 2 stanicích , 14A  – 25 míst pro chlapce 10-18 let a stanice 14B- 18 míst dívky 6-18 let a 7 míst chlapci 6-10 let. Rozdělení  dle … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Opava

Dětská psychiatrická nemocnice Šternberk

Na dětském oddělení je poskytována terapie všech psychických poruch dětí od psychotických, pervazivních vývojových poruch, OCD poruch, poruch příjmu potravy, přes hyperkinetické poruchy, depresivní, úzkostné včetně separačních, reaktivní poruchy po poruchy sociálního přizpůsobení, detoxikaci a léčbu závislostí a tradičně i poruch chování. Dále pracujeme s dětmi disharmonicky se vyvíjejícími (sebepoškozující chování, abnormální psychosexuální vývoj, následky … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Šternberk

Dětská psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Praha – Motol

Dětská psychiatrická klinika se zabývá diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a dospívajících do 18 roků. Je jediným klinickým pracovištěm v oboru dětské psychiatrie v České republice. Děti do 6 let věku jsou přijímány v doprovodu jednoho z rodičů. Klinika přijímá v závislosti na typu onemocnění či poruchy pacienty z celé  republiky. Pracoviště je zaměřeno na  komplexní pedopsychiatrickou péči jak … Číst dálDětská psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Praha – Motol

Dětské a dorostové oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pacientům ve věku od 6 do 18 let z Plzně a širokého okolí. Disponujeme 17-ti lůžky. Děti ve věku povinné školní docházky navštěvují základní školu při fakultní nemocnici (ZŠ při FN) a jsou klasifikovány. Průměrná doba hospitalizace je 3 týdny. Zabýváme se … Číst dálDětské a dorostové oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň

Dětská psychiatrie Thomayerovy nemocnice Praha

Dětská psychiatrie má lůžkovou část, kde je prováděna léčebná a diagnostiká péče pro děti od 2 do 12ti let, ojediněle i pro starší děti.  Na oddělení pracují 4 psychiatři, 2 psychologové, logoped, speciální pedagogové, vychovatelka, sociální pracovnice a 13 dětských sester. Vysokoškoláci se průběžně zúčastňují seminářů, školení, kurzů, které jsou pořádány pod záštitou ČLK a České psychiatrické společnosti … Číst dálDětská psychiatrie Thomayerovy nemocnice Praha

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky Brno – Bohunice

Základní a specializovaná péče v oboru dětské psychiatrie a psychologie se zaměřením na rodinnou terapii, problematiku psychosomatických onemocnění a na komplexní péči s Downovým syndromem. Péče o pacienty s poruchou příjmu potravy a další psychosomatická onemocnění. Využití arteterapie. Specializace či program závislosti ne Cílová skupina Odborné působení Vedoucí služby Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa FN BrnoJihlavská 20625 00 Brno Telefon 532 234 574 (ambulance) … Číst dálDětské oddělení Psychiatrické kliniky Brno – Bohunice