Společnost Podané ruce, Kontaktní centrum v Olomouci

Posláním Kontaktního centra v Olomouci je poskytovat na území města Olomouce a v jeho okolí spektrum sociálních a adiktologických služeb uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci, jsou ohroženi rizikovým chováním nebo se již rizikově chovají.  Obsahem naší práce je podporovat a motivovat uživatele sociální služby ke … Číst dálSpolečnost Podané ruce, Kontaktní centrum v Olomouci

Společnost Podané ruce, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, patologické nakupování aj.) a také poskytuje své služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. Naší sekundární cílovou skupinou je také oblast uživatelů nealkoholových návykových látek (např. pervitin, … Číst dálSpolečnost Podané ruce, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Společnost Podané ruce, Kontatktní centrum v Prostějově

Posláním Kontaktního centra v Prostějově je usilovat o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním a dále je podporovat a motivovat ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života po zdravotní, sociální a psychické stránce, a to prostřednictvím poskytování ambulantní a terénní sociální služby v prostějovském regionu. Pro osoby blízké uživatelům a široké veřejnosti nabízet … Číst dálSpolečnost Podané ruce, Kontatktní centrum v Prostějově

P-centrum, spolek, Olomouc

P-centrum poskytuje tyto služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Specializace či program závislosti Ano Cílová skupina Odborné působení Vedoucí služby PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa P-centrum, spolek, Lafayettova 47/9, 779 00, Olomouc Telefon 585 221 983 E-mail poradna@p-centrum.cz Web http://www.p-centrum.cz

Dětská psychiatrická nemocnice Šternberk

Na dětském oddělení je poskytována terapie všech psychických poruch dětí od psychotických, pervazivních vývojových poruch, OCD poruch, poruch příjmu potravy, přes hyperkinetické poruchy, depresivní, úzkostné včetně separačních, reaktivní poruchy po poruchy sociálního přizpůsobení, detoxikaci a léčbu závislostí a tradičně i poruch chování. Dále pracujeme s dětmi disharmonicky se vyvíjejícími (sebepoškozující chování, abnormální psychosexuální vývoj, následky … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Šternberk