Společnost Podané ruce o.p.s. – Centrum prevence v Brně

Centrum prevence v Brně realizuje programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence. Spolupracuje se školami v Jihomoravském kraji. Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 6 do 26 let Odborné působení psychiatr: MUDr. Ronald Marek Vedoucí služby Mgr. Jan Veselý, PhD. Kontaktní osoba (příjem, informace) Andrea Fadrná Adresa Centrum prevence v BrněHapalova 22621 00 Brno … Číst dálSpolečnost Podané ruce o.p.s. – Centrum prevence v Brně

Světlo Kadaň z. s.

Světlo Kadaň z.s. nabízí v rámci své činnosti aktivity zaměřené na prevenci rizikových jevů, konkrétně v oblastech: Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování. Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana. Rasismus a xenofobie. Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby. Poruchy příjmu potravy. Základní vzorce bezpečného chování napříč typy … Číst dálSvětlo Kadaň z. s.

KOTEC o. p. s. – Tachov

Posláním kontaktního centra v Tachově je snižování zdravotních a sociálních rizik plynoucí z užívání drog a ochrana zdraví i široké veřejnosti Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby Blanka Sulimová Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa KOTEC o. p. s. – Tachov, Rokycanova 131 , 347 01 Tachov Telefon 608 … Číst dálKOTEC o. p. s. – Tachov

Spolek Ulice Plzeň, Substituční centrum

Posláním Substitučního centra Plzeň je poskytování substituční léčby a podpora klientů škodlivě užívajících nebo závislých na opioidech, aby aktivně řešili problémy spojené se závislostí a tím zlepšovali kvalitu (nejen) svého života Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby Mgr. Markéta Ackrmannová Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Spolek Ulice Plzeň, Substituční centrum, Kaznějovská … Číst dálSpolek Ulice Plzeň, Substituční centrum

Most k naději, K-centrum Liberec

Cílem K-centra Liberec je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést klienty k co nejbezpečnější aplikaci a zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik a poškození vyplývajících z užívání těchto látek. K-centrum Liberec pomáhá klientům získat, udržet a posílit motivaci ke změně životního … Číst dálMost k naději, K-centrum Liberec

K-centra Noe, Třebíč

K-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení, s nízkoprahovým přístupem, se zaměřením na komplexní potřeby regionu v oblasti problematiky drog. Svými programy se zaměřuje na aktivní vyhledávání cílové skupiny, poradenské a kontaktní služby, pomoc v zabezpečování základních zdravotních potřeb, dlouhodobou práci s klienty v rámci individuálního plánu, práci s informacemi – distribuce národních a nadregionálních informací … Číst dálK-centra Noe, Třebíč