LAXUS z.ú., AMBULANTNÍ CENTRUM PARDUBICE

Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Pardubicích a na detašovaném pracovišti ve Svitavách. Specializace či program závislosti ano … Číst dálLAXUS z.ú., AMBULANTNÍ CENTRUM PARDUBICE

LAXUS z.ú., K-CENTRUM PARDUBICE

K-centrum Pardubice je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví. Specializace či program závislosti Cílová skupina Odborné … Číst dálLAXUS z.ú., K-CENTRUM PARDUBICE